ทักษะการส่งลูกในกีฬาเทเบิลเทนนิส

            ในกีฬาเทเบิลเทนนิสนั้นจะต้องมีการส่งลูกซึ่งการส่งลูกในกีฬาประเภทนี้หมายถึงการสืบซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุดในการเล่นเทเบิลเทนนิสเพราะการเล่นจะต้องเริ่มโดยการส่งหรือการเสิร์ฟอยู่เสมอ การส่งจะมีผลคือจะต้องถูกต้องตามระเบียบหรือกติกาการเล่นแล้วสามารถตีโต้กันได้วันนี้เรา จึงจะมาพูดในเรื่องทักษะการส่งลูกในกีฬาเทเบิลเทนนิสไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

            สำหรับทักษะการส่งลูกในกีฬาเทเบิลเทนนิสที่เราจะพูดถึงในวันนี้มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือการส่งลูกด้วยหน้ามือและการส่งลูกด้วยหลังมือ สำหรับการส่งลูกด้วยหน้ามือนั้นเราจะต้องตีลูกจากการโยนด้วยมือที่ไม่ได้ถือไม้ขึ้นเป็นแนวตรงและตีลูกให้ตกกระทบโต๊ะด้านพูดดี 1 ครั้งจากนั้นลูกจะกระดอนข้ามตาข่ายไปยัง แดนฝ่ายตรงข้ามโดยเราจะต้องใช้หน้าไม้ด้านในกระทบลูกหรือจากการเหวี่ยงไม้จากด้านที่มือถือเสียงเข้าหาโต๊ะ ไม่ว่าจะเป็นการจับไม้แบบใดก็ตามวิธีปฏิบัตินั้นก็จะเริ่มจากท่าเตรียมคือใช้มือที่ไม่ได้จับไม้ถือลูกจากนั้นก็ก้าวเท้าตรงกันข้ามกับด้านของมือที่ถือไม้ไปข้างหน้าหนึ่งก้าวให้ไหล่ด้านมือที่ถือลูกเอียงเข้าหาโต๊ะ จากนั้นก็ยกมือที่ถือลูกบอลออกให้ลูกอยู่บนฝ่ามือเครื่องมือที่ถือไม้ไปด้านหลังพร้อมทั้งโยนลูกให้ลอยขึ้นสูงประมาณ 6-8 นิ้ว สายตาของเรานั้นจะต้องจับขี้ลูกเบี่ยงไม้ตีลูกให้หน้าไม้กระทบลูกในลักษณะปิดหน้าไม้เป็นมุมประมาณ 45 องศาถึง 60 องศาและเมื่อไม้กระทบลูกแล้วปาด หรือขึ้นหน้าไม้เข้าหาโต๊ะให้ลูกตกลง 1 ครั้งแล้วกระดอนข้ามตาข่ายไปตกบนโต๊ะด้านฝ่ายตรงกันข้ามจากนั้นก็รีบเคลื่อนที่กับเข้าสู่ท่าเตรียมใหม่พร้อมที่จะรับลูก จากการตีของฝ่ายตรงกันข้ามต่อมาคือการส่งลูกด้วยหลังมือเป็นการโยนให้ตกบนด้านผู้ตี 1 ครั้งแล้วกระดอนข้ามไปตกยังโต๊ะด้านฝ่ายตรงกันข้ามโดยเราจะเริ่มจากการเงื้อไม้รอก่อนตีไปทางด้านตรงกันข้าม กับมือที่ถือไม้ ไม่ว่าจะเป็นการจับไม้แบบใดเราก็จะเรียกว่าการส่งลูกด้วยหลังมือซึ่งมีวิธีปฏิบัติคือจากท่าเตรียมก้าวเท้าข้างเดียวกับมือที่ถือไม้ไปข้างหน้า 1 9 และยังไหลเข้าหาตัวเล็กน้อยมืออีกข้างหนึ่งถือลูกแบมือออกโยนลูกให้สูง 6-8 นิ้ว มือเลยไปอยู่ใกล้ขอบโต๊ะพร้อมทั้งเหวี่ยงมือที่ถือไม้ไปด้านหลังด้านไหล่ตรงข้ามสายตาจับอยู่ที่ลูกตลอดเวลาโบกไม้ตีลูกให้หน้าไม้ปะทะลูกในลักษณะใดเป็นมุมประมาณ 45 ถึง 60 องศาจากนั้นเมื่อหน้าไม้ปะทะลูกแล้วให้ส่งแรงตรงออกไปหาโต๊ะเพื่อให้ลูกกระดอนลงพื้นโต๊ะ 1 ครั้งแล้วลอยข้ามไปตกยังโต๊ะตั้งของฝ่ายตรง กันข้ามสุดท้ายคือส่งหน้าไม้ตามแรงผ่อนแขนกลับมาสู่ท่าเริ่มใหม่อีกครั้ง

            อย่างไรก็ตามเมื่อพูดเล่นส่งหรือเสิร์ฟลูกข้ามไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับก็ต้องพยายามหาวิธีรับลูกกลับไปให้ได้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันกันพัฒนา