วิธีของการเล่นลูกพื้นฐานในกีฬาเซปักตะกร้อ

SBOBET

            ในสมัยก่อนกีฬาเซปักตะกร้อมุ่งเน้นที่ความสนุกสนาน  ความเพลิดเพลิน  โดยการที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  จากการที่ผู้คนได้มาพบปะพูดคุย  แลกเปลี่ยนทัศนคติต่าง ๆ   เหย้าหยอกกันโดยการใช้ลูกตะกร้อเป็นจุดเชื่อมถึงความสัมพันธ์ในสังคม  เพื่อให้สภาวะทางอารมณ์นั้นไม่ตึงาเครียด

ในกีฬาเซปักตะกร้อนั้นวิธีการเล่นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกีฬาประเภทอื่น ๆ มากนัก  ผู้เล่นทั่ว ๆ ไปก็สามารถทีจะเล่นกีฬาประเภทนี้ได้  วิธีการเล่นลูกพื้นฐานของเซปักตะกร้อ  มีดังนี้

  1. การเล่นลูกข้างหน้าเท้า หรือลูกแป  ซึ่งไม่ต้องยกเท้าสูง  เพียงยกเท้าขึ้นให้อยู่ในระดับลูกเท่านั้น  ผู้เล่นไม่ต้องออกแรงมาก  เนื่องจากลูกที่เสิร์ฟมาจากอีกฝ่ายนั้นมีความแรงอยู่แล้ว
  2. การเล่นลูกข้างหลังเท้า  การเล่นวิธีนี้จะใช้เล่นกันมากเมื่อลูกอยู่ไกลตัว  และไม่สามารถเล่นลูกอื่นได้  โดยการยกหลังเท้าเพื่อรับลูกขึ้นมาให้พยายามตังฉากกับลำตัวและควรทิ้งน้ำหนักเท้าไว้ที่ข้างใดข้างหนึ่ง
  3. การใช้เข่า  ในการรับก็จะใช้เข่าส่วนด้านหลังใกล้โคนขาแต่ไม่ใช้หัวเข่า  ซึ่งการใช้เข่าจะใช้กับลูกที่เสิร์ฟมาจากฝ่ายตรงข้ามและมีความแรง
  4. ลูกศีรษะ  หรือเรียกว่าลูกหัวหรือลูกโขก  ในการใช้หัวรับลูกเสิร์ฟนั้นเป็นการใช้ที่ได้ผลมากไม่ว่าลูกเสิร์ฟจะมีความแรงแค่ไหนหรือหมุนก็สามารถที่จะใช้หัวในการดักไว้ได้ทั้งหมด

กีฬาเซปักตะกร้อมีวิธีการเล่นที่ไม่ได้ยากจนเกินไป  หากตัวผู้เล่นเองมีความสนใจที่จะฝึกซ้อม  หรือใส่ใจในพื้นฐานของการเล่นกีฬาก็สามารถเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อที่ดีได้แล้ว