การกระทำผิดและการลงโทษกีฬาทุกประเภท

สโบ

กีฬาทุกประเภทล้วนต้องมีการใช้ร่างกายที่แข็งแรง ไม่เว้นแม้แต่กีฬาฟุตซอล ซึ่งก็เป็นอีกประเภทกีฬาหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งพละกำลังในการเล่น ความพร้อมของตัวผู้เล่นเองด้วย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในขณะเล่นในปัจจุบันนี้กีฬาฟุตซอลได้เกิดผู้ที่ชำนาญในการเล่นกีฬาประเภทนี้อย่างแพร่หลาย และมีการดัดแปลงท่าทางของการเล่นไว้อย่างมากมาย ซึ่งกีฬาประเภทนี้ไม่ได้มีเฉพาะในสนามของแข่งขันเท่านั้น แต่ในปัจจุบันผู้เล่นได้มีการดัดแปลงเพื่อใช้ในการแข่งขันความสามารถตามเวทีต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการประยุกต์ประเภทกีฬาที่ตนเองชื่นชอบให้มีความหลากหลายและไม่จำกัดอยู่เฉพาะของการแข่งขันในสนามเท่านั้น

การแข่งขันกีฬาผู้เล่นจะต้องคำนึงถึงกติกาการแข่งเป็นอันดับแรก และผู้เล่นจะต้องเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา เล่นตามเกมการแข่งขันไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวเข้าใช้ในการเล่น ซึ่งการกระทำผิดและการลงโทษสามารถกระทำได้ ดังต่อไปนี้

  1. ถ้าในขณะที่มีการเปลี่ยนตัวนั้นผู้เล่นสำรองได้เข้าไปยังสนามก่อนผู้เล่นที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกเพื่อการออกที่สมบูรณ์ จะกระดำดังนี้

– ต้องมีการสั่งหยุดการแข่งขัน

– ให้ผู้เล่นที่กำลังจะเปลี่ยนตัวออกได้ออกมาจากสนามของดารแข่งขัน

– มีการคาดโทษและให้ใบเหลือกับผู้เล่นที่จะเปลี่ยนตัวเข้าและมีการสั่งให้ออกจากสนามแข่งขัน

ในการแข่งขันผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางการแข่งขันจะมีการสังเกตการณ์เล่นของนักกีฬาอยู่ตลอดเวลา หากเห็นว่านักกีฬาคนใดมีการกระทำที่ผิดกติกา ก็จะสั่งลงโทษตามความผิดนั้น